W naszej Parafii posiadamy RELIKWIE KRWI ŚW. JANA PAWŁA II. Krótko po beatyfikacji Papieża-Polaka, już 09 maja 2011 roku, ks. proboszcz zwrócił się z prośbą do Metropolity Krakowskiego Ks. Kardynała Stanisława Dziwisza o przekazanie dla naszej Wspólnoty relikwii. Telefon z Krakowa informujący o przyznaniu nam relikwii otrzymaliśmy we wrześniu tego samego roku. Ks. Proboszcz udał się do kurii krakowskiej na ul. Franciszkańską i odebrał relikwie z rąk kardynała Dziwisza w dniu 13 września. Uroczyste wprowadzenie relikwii do naszej świątyni odbyło się w niedzielę 16 października 2011 roku podczas nabożeństwa różańcowego, w 33 rocznicę wyboru kard. Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową.


Relikwiarz jest dziełem koszęcińskiego artysty-rzeźbiarza Pana Ryszarda Korzekwy. Jest wykonany z dwóch gatunków drewna: lipy i gruszy.

Z drewna gruszy wykonana jest dłoń i mankiet sutanny uformowany na kształt łodzi. Dłoń trzyma pastorał i sieć rybacką. Relikwie znajdują się w miejscu biskupiego pierścienia. Krzyż pastorału wyrzeźbiony jest z drewna lipowego. Nieprzypadkowy jest dobór drewna. Drewno lipowe to symbol słabości i kruchości. Z niego jest krzyż, na który Chrystus wziął wszystkie nasze słabości, wszystkie nasze życiowe „lipy”. Natomiast grusza symbolizuje twardość i trwałość. Kto trzyma się krzyża, ten zdolny jest utrzymać łódź Kościoła kołyszącą się na falach codzienności i sieć pełną tych, których złowił dla siebie Pan.

 

ZDJĘCIA RELIKWIARZA

Okazja do uczczenia relikwii św. Jana Pawła II podczas całodziennej adoracji Najświętszego Sakramentu ma miejsce w wyznaczone czwartki.

Wykaz dni znajduje się TUTAJ.

W planach mamy urządzenie w naszej świątyni kaplicy ku czci św. Jana Pawła II. Na ten cel gromadzimy środki w ramach kolekt zbieranych podczas Mszy św. fatimskich.

 

 

Zbiórki rozpoczęliśmy w maju 2011 roku, a ofiary złożone w poszczególnych latach przedstawiają się następująco:

w roku 2011 było 3170 zł;

w roku 2012: 2880 zł;

w roku 2013: 3520 zł;

w roku 2014: 5240 zł;

w roku 2015: 3380 zł;

Oprócz tych zbiórek na specjalne konto wpłacali również indywidualni darczyńcy.

Stan konta na dzień 11.02.2016: 22 155 zł

 

Utworzony został też specjalny rachunek bankowy,

na który można dokonywać wpłat ofiar na ten cel:

 

BS Koszęcin: 29 8288 0004 2000 0000 0909 0114

 

Posłuchaj pieśni o św. Janie Pawle II,

którą śpiewamy w naszej parafii:

Nasza parafia przygotowała się zewnętrznie na kanonizację Jana Pawła II poprzez przystrojenie zdecydowanej większości domów. Dziękujemy za to piękne świadectwo wiary i przywiązania do Papieża Polaka.

Klikając na flagę można przejść do galerii, w której prezentujemy wybór zdjęć wykonanych dekoracji.

Dekoracja prezbiterium

na kanonizację Jana Pawła II

zdjęcia TUTAJ