O Panie, co losy ludzkości dzierżysz w dłoni Swej!
Stających na progu wieczności

do łona przygarnąć chciej.
Niech Twe miłosierdzie, o Boże,
Nadzieję zbawienia w pierś grzeszną tchnie.
Ze łzami wołamy w pokorze:
O Panie, o Panie, zmiłuj się.

 
 

Odeszli do Domu Ojca:

W roku 2017:

 

lat

zmarł(a)

Leon MATEJA

65

12 stycznia

Józef ŁODZIŃSKI

70

22 stycznia

Gerhard KOPINIOK

91

10 lutego

Magdalena NANCKA

78

14 lutego

Marek JOCHLIK

52

05 marca

Gerard KUDER

74

06 marca

Hugon STROBA

75

26 marca

Małgorzata PODPORA

78

02 kwietnia

Miron TYCZYNSKI

88

03 kwietnia

Gertruda UMLAUF

81

11 kwietnia

Franciszek CHRZĘSTEK

64

03 maja

Maciej GOŁOMBEK

66

30 maja

Alojzy KOŻUCH

68

12 czerwca

Danuta SKIBA

74

12 czerwca

Stefan SZYGUŁA

78

17 czerwca

Irena CZUDAJ

62

17 czerwca

Henryk MIEKIN

62

21 czerwca