Klub „Radość” Klub Wzajemnej Pomocy „Radość” powstał w lipcu 1988 roku z inicjatywy trzeźwiejących „suchych” alkoholików, którzy poprzez wzajemne, terapeutyczne spotkania chcą trwać i umacniać się w trzeźwym życiu. Ponieważ największą pomocą dla alkoholika jest drugi alkoholik, klub jest miejscem, gdzie ta pomoc jest zagwarantowana, gdzie poprzez świadectwo życia trzeźwiejący alkoholicy mogą być wsparciem i nadzieją dla tych, którzy jeszcze nie zerwali z nałogiem picia. Oblicza się, że w przybliżeniu przez osiemnaście lat działalności klubu „przewinęło się” przez jego progi ok. 1500 – 2000 osób. Na pewno uratowano od rozpadu życia w koszmarze niejedną rodzinę i ocalono niejednego człowieka. Kalendarium Klubu „Radość”: I. Spotkania terapeutyczne: - wtorkowe spotkania dla osób uzależnionych i członków ich rodzin przez cały rok – od godz. 17.00, - spotkania opłatkowe dla klubowiczów wraz z rodzinami, - Wielkopostny Dzień Skupienia dla członków klubów z terenu diecezji gliwickiej (sobota przed Niedzielą Palmową), - spotkania dzieci klubowiczów ze św. Mikołajem, - dodatkowe spotkania z terapeutą dla kobiet i mężczyzn (według potrzeb). II. Spotkania rocznicowe: - każdego roku w lecie (lipiec / sierpień) obchodzona jest uroczyście rocznica założenia klubu (Msza św. i zabawa bezalkoholowa), w której uczestniczą członkowie zaprzyjaźnionych klubów oraz zwolennicy zabawy na trzeźwo (150 – 200 osób), - nasi klubowicze biorą udział w spotkaniach rocznicowych okolicznych klubów. III. Spotkania wyjazdowe terapeutyczno – integrujące dla rodzin klubowiczów: - Małe Ciche – Ogólnopolski Zlot Rodzin Abstynenckich (kwiecień / maj), - Jasnogórskie Dni Trzeźwości (czerwiec), - Ogólnopolskie Spotkania Trzeźwości w Licheniu (lipiec), - wyjazdy terapeutyczne: Kamesznica, Korbielów (jesień), - pielgrzymki klubowe (Kraków, Łagiewniki, Wadowice i inne). Klub dysponuje także biblioteką, która oferuje wiele wartościowych pozycji, dotyczących choroby alkoholowej i szeroko pojętych skutków nadużywania alkoholu.

 

Opracowanie: Członkowie Klubu „Radość” w Koszęcinie

 

foto z zasobów par. św. Anny w Zabrzu

Obecnie funkcję

Diecezjalnego

Duszpasterza

Trzeźwości

w diecezji gliwickiej

pełni:

 

ks. prałat Grzegorz SKOP

proboszcz parafii św. Anny w Zabrzu

 

ŻYWY RÓŻANIEC MATKI BOSKIEJ LEŚNIOWSKIEJ

kliknij tutaj